Skole og uddannelsesstøtte

Der er behov for hjælp til skolegang, både når det gælder børn i den almene skole og når der er tale om videre uddannelse.

Den almindelige skolegang er det der svarer til den danske folkeskole, og selve undervisningen er gratis.
Dog er der rigtig mange børn fra fattige familier, som ikke kommer i skole.
Forældrene har ikke penge hæfter, blyanter, skoletasker, skoletøj og undlader derfor at sende børnene i skole.

NTC ønsker at hjælpe disse børn.
Det kan gøres ved eksempelvis at give børnene tøj, skoletasker mv., så de har de ting der er nødvendige for at kunne gennemføre skolegangen.
Et anden måde at hjælpe på, er at donere skrivehæfter og andet skolemateriale til en landsbyskole eller en skoleklasse i samarbejde med skolen lærere.

Når de unge forlader den almene skole og skal videre på high school (gymnasium), så koster både undervisning og skolebøger. Ofter vil der også være transportudgifter forbundet med dette, da unge fra landsbyerne skal ind til de større byer for at videreuddanne sig.
Dette rammer igen de fattige familier, som oftest ikke har midler til at sende deres børn på high school.
NTC ønsker at hjælpe disse unge til at bryde den onde cirkel, og gennem uddannelse få hjælp til selvhjælp.
Dette gøres ved at hjælpe de unge og deres familier med betaling af skoleudgifter.
NTC støtter p.t. unge fra landsbyen Cuceu økonomisk.
Donationer kan øremærkes til dette projekt.