Livgivende drikkevand i hanerne, frembragt af solens stråler

2 drikkevandsprojekter med den nyeste teknologi har siden 2012 øget hygiejnen hos ca. 700 skolebørn på NLA, og har afhjulpet akut vandmangel for ca. 10.000 beboere i Olosiva. Nu er et 3. drikkevandsprojekt netop sat i værk for NLO igennem NeedToCare, og igen sponsoreret af Grundfos med 0,5 mio. DKK.

Tidligere måtte beboerne i landsbyen gå mange timer efter flodvand af dårlig kvalitet, som forsynede de tørstige i landsbyen med vand. Dette var realiteten første gang jeg besøgte landsbyen og skolen, for at projektere vandforsyninger hertil.
Situationen er glædeligvis nu en helt anden nu.

Igennem 2 år har de etablerede soldrevne vandforsyninger sørget for rent drikkevand til landsbyens indbyggere. Der er siden denne etablering blevet pumpet ca. 45 mio. liter rent drikkevand op fra den 120m dybe klipperige undergrund, til gavn for lokalbefolkningen i Olosiva.

På NLA-skolen, som nu er udvidet til både at være en grundskole og et gymnasium, med knap 700 elever, kan forskellen tydeligt mærkes på mange forskellige områder.

Det nyetablerede vandprojekt på skolen og børnehjemmet, har givet anledning til at forbedre de sanitære forhold for eleverne. Der er blevet installeret håndvaske, brusere og toiletter med skyl på skolen, som har bevirket et stort fald i sygefraværet på skolen siden 2012.
Tilmed den kommunale skole beliggende længere nede af bakken, som er blevet koblet på NLA’s vandnetværk, mærker forskellen tydeligt. – Takket være tandeminstallationen af de 2 soldrevne Grundfos SQFlex-pumper i samme boring, er der stadig rigeligt med vand.
Siden 2012 har der ikke manglet vand, dette til trods for dage med meget lidt sol (i regntiden) til at pumpe vandet op fra den 120 meter dybe undergrund.
På NLA fungerer systemet efter hensigten, og giver rent og velsmagende drikkevand til alle daglige gøremål.

Behovet for drikkevand i Olosiva er dog påvist at være større end først antaget, samtidigt med boringen i landsbyen har ydet et lavere yield end først forventet.
Det samme store sygdomsfald som er set på skolen, er ikke til fulde indtruffet hos alle familier i landsbyen, da beboerne stadig supplerer deres drikkevand fra boringen med andet urent vand, fordi vandforsyningen i Olosiva ikke kan følge med i forhold til det reelle behov for drikkevand.
Derfor er en udvidelse af projektet i form af en ny boring igangsat, som kan fuldende den allerede påviste effekt i vandbåren sygdomsbekæmpelse, samt udvikling af landsbyen, og økonomisk og læringsmæssig vækst. (De mange timer som tidligere blev brugt på at hente vand, bliver nu brugt på at arbejde, gå i skole, lave lektier mm.)
Vandforsyningen bliver igen en 100% bæredygtig, online monitorerbar og multiredundant løsning, (dobbeltpumpe i samme boring) med lokalt ejerskab hos den samme vandkomité.
Boreriggen er på plads, og skal i løbet af de næste 4 uger bore et 8 tommer hul ca. 140m.
ned, gennem den klippefyldte undergrund for at nå ned til drikkevandet.

I tjenesten for rent drikkevand til verden,
Benjamin Filskov

unnamed (1)unnamed