Hvem er vi

Need to Care International (NTC) er en hjælpeorganisation, som har hovedkontor i Viborg Kommune, Danmark. NTC blev stiftet som et resultat af de mange behov, som findes rundt om i verden, behov som der bør tages hånd om.

NTC kan måske ikke tage hånd om alle de behov som vi ser, men sammen kan vi række ud til nogle og med din hjælp kan vi dække endnu flere behov.

Formålet med NTC er:

  1. At vise næstekærlighed ved at yde hjælp og støtte til værdigt trængende, i det omfang det er muligt og hvor foreningens ledelse finder det rigtigt.
  2. At hjælpe enkeltpersoner eller grupper, som befinder sig i en vanskelig situation.
    Der kan enten være tale om hjælp i form af en enkeltstående ydelse eller om et hjælpeprogram, som strækker sig over en længerevarende periode.
  3. At yde hjælp til selvhjælp, eksempelvis gennem støtte til udviklingsprojekter eller hjælp til uddannelse.
  4. At samarbejde med andre organisationer, eksempelvis ved koordinerede indsatser.

 


NTC bestyrelse:

noImage

Formand

Ruben Højer

noImage

Bestyrelsesmedlem

Aage Primdal

noImage

Bestyrelsesmedlem

Michel Berg

noImage

Bestyrelsesmedlem

Inger Højer

noImage

Bestyrelsesmedlem

Allan Lyster


NTC’s regnskaber revideres af et statsautoriseret revisorfirma.
NTC er en godkendt forening i Danmark og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
CVR-nr: 32750060