Genhusning

Genhusning af familien Florin
– et afsluttet projekt

Da NTC’s medarbejdere første gang mødte familien Florin, bestod den af mor og far, tre børn i alderen 1½ år, 4 år og 6 år og barn nummer fire på vej.

De boede i et af husene der tilhørte det landbrug, hvor Florin og hans kone passede køer. Lønnen for dette arbejde var at få lov at bo på stedet, ellers var der ingen indtægt. Huset var faldefærdigt, utæt og fugtigt, de elektriske installationer hang frit og vandet løb ned af væggene og der var svamp i huset. Der var ingen toilet og familiens køkken bestod af et lille rusten brændselskomfur, som stod i det rum der samtidig var deres stue og soveværelse. Børnene og faderen led af luftvejsproblemer, fremkaldt af de dårlige boligforhold. Den ældste af børnene skulle være begyndt i skole, men pga af afstand og økonomi var dette ikke muligt.

Der blev igangsat et projekt, der skulle resultere i en genhusning af familien.

Der blev sat en pengeindsamling i gang og jagten på en bedre bolig gik ind.

I mellemtiden hjalp NTC familien så godt som muligt med tøj og tæpper.
I løbet af det næste år blev der fundet et hus, og man gik i gang med forhandlinger og med at få papirarbejdet i orden, så huset kunne købes og overdrages til Florin.
Det lykkedes og familien, som nu var på seks personer flyttede ind til landsbyen Cuceu.

I april 2011 besøgte NTC’s medarbejdere familien.

De har det godt, de har opdyrket den store have der hører til huset, så de er selvforsynende med grøntsager.

De to ældste børn kan gå i landsbyskolen og de har et socielt netværk.