Projekter

Vandforsyning i Tanzania

Poul Due Jensen Fonden på Grundfos har sponsoreret et stort pengebeløb øremærket til to drikkevandsprojekter i landsbyen Olosiva i Tanzania.
Projekterne etableres i samarbejde mellem NGO organisationen New Life Outreach (NLO) og Need to Care (NTC)

Læs mere

Uddeling

En stor del at NTC’s arbejde består i uddeling af det tøj og de ting, som indsamles i Danmark. Det er et projekt som ikke ophører, for behovene er enorme.
En stor del af organisationens projekter er i Rumænien.
Tøjet sorteres og pakkes i kasser, hvorefter det sendes til lageret i Apahida. Herfra distribueres det i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.
Når transporter med hjælp sendes af sted til udlandet, vil der altid være en at NTC’s medarbejdere med, som sammen med de lokale samarbejdspartnere er med til at sikre, at hjælpen når frem og at den når frem til rette sted.

Læs mere

Skole og uddannelsesstøtte

Der er behov for hjælp til skolegang, både når det gælder børn i den almene skole og når der er tale om videre uddannelse.

Den almindelige skolegang er det der svarer til den danske folkeskole, og selve undervisningen er gratis.
Dog er der rigtig mange børn fra fattige familier, som ikke kommer i skole.

Læs mere

Genhusning

Genhusning af familien Florin
– et afsluttet projekt

Da NTC’s medarbejdere første gang mødte familien Florin, bestod den af mor og far, tre børn i alderen 1½ år, 4 år og 6 år og barn nummer fire på vej.

De boede i et af husene der tilhørte det landbrug, hvor Florin og hans kone passede køer. Lønnen for dette arbejde var at få lov at bo på stedet, ellers var der ingen indtægt. Huset var faldefærdigt,

Læs mere